Presentasjon av kunstutstilling og boklansering på Rørosmuseet

Torsdag, 27. september kl. 18:00

«Svaaletjahke»
En tospråklig kjærlighetsfortelling om fjellrevene Tjabph og Hajkh, med lansering av boka «Svaale-gærjetje».

Ide: Fjelldriv / Marit Østby Nilsen
Regi: Sjabretje / Meerke Krihke Leine Bientie
Illustrasjon: Studio 705 / Merete Lien

Mer informasjon her:

Utstillingen «Bååstede»
Bååstede er et samarbeid mellom Norsk Folkemuseum, Kulturhistorisk museum, Sametinget og de samiske museene i Norge med formål å tilbakeføre samisk kulturarv til samisk eie og forvaltning. Utstillingen med samme navn gir et innblikk i dette arbeidet gjennom et utvalg gjenstander presentert gjennom bilder og tekst.

Utstillingen «Jïjtjedh guvvesne – I ditt bilde»
Utstillingen «I ditt bilde – Jïjtjedh guvvesne» er en tankevekkende utstilling om fremstilling og oppfatning av samer.

I møte med andre mennesker danner vi oss raskt et bilde av hvem de er. Hvordan formes dette bildet? Dersom du ikke kjenner historien til vedkommende, ser du da et individ eller en stereotypi?

Utstillingen «I ditt bilde – Jïjtjedh guvvesne» nærmer seg disse spørsmålene ved å tematisere fremstillinger av samer i fotografi og tekst. Samiske portretter fra samlingen til Lars Ingulfsvand (1885-1913) møter sitater om samisk identitet fra antikken og frem til vår tid. Tekstene er hentet fra et rikt utvalg av bøker, aviser og sosiale medier.

Slik utfordres den besøkende til å reflektere over sitt syn på det samiske samfunnet, sine møter med andre og ikke minst spørsmålet: hvordan fremstår du slev i andres øyne?

Utstillingen ble til i forbindelse med Tråante 2017 og er et samarbeid mellom Saemien Sijte, Levanger Fotomusuem og Stiklestad Nasjonale Kultursenter.