Boklansering «En skikkelig flink liten reingjeter» med forlaget Iđut i Gropa

Fredag, 28. september kl. 16:00 – 16:45

Forlaget Iđut gir ut boka «En skikkelig flink liten reingjeter» av Anne-Grethe Leine Bientie og Meerke Laimi Thomasson Vekterli (ill.) – norsk utgave av «Joekoen sjïehteles ryöjnesjæjja» som er nominert til Nordisk Råds barne- og ungdomslitteraturpris 2018.

Det vil bli en presenterer bok, forfatter og illustratør. Forfatteren kommer og leser selv fra boka. Til slutt vil det være boksalg, boksignering og enkelt bevertning.