Sametingets «Bygningsvernsutstilling 2011 – 2017» i Peisestua

Utstillingene er åpne fredag og lørdag kl. 10:00 – 18:00

Samisk bygningsvern.
I perioden 2011-2017 ble det gjennomført et arbeid med å identifisere og registrere automatisk fredete samiske bygninger i Norge. Prosjektet var et samarbeid mellom Sametinget, Riksantikvaren og Klima- og miljødepartementet og utstillinga viser bilder av bygninger og informasjon om arbeidet som ble gjennomført. I tillegg har vi tatt for oss noen av de vanligste samiske bygningstypene som er automatisk freda, med konkrete eksempler.

Alt i alt er det befart omkring 1000 samiske bygninger fordelt i 50 kommuner, fra Sør-Varanger i nordøst og Oppdal i sørvest. Det vil anslagsvis være rundt 900 automatisk fredete samiske bygninger i norsk Sápmi etter at registreringsprosjektet er sluttført.

Utstillingen.
Dette er en vandreutstilling Sametinget laget i forbindelse med bygningsvernprosjektet som offisielt gikk fra 2011-2017. Utstillinga, som består av ni roll-ups, ble først vist under bygningsvernprosjektets avslutningsmarkering på Gállogieddi friluftsmuseum i Skånland 29. august. 2017. Den handler altså om Sametingets bygningsvernprosjekt der vi har identifisert og registrert automatisk freda samiske bygninger i alle kommuner med samisk bosetning i Norge. Etter avslutningsmarkeringa ble utstillinga sendt videre til Sametingets hovedbygning i Karasjok, før den nylig ble sendt sørover først til Riksantikvaren og nå til Raasten rastah på Røros.