Åpning utstillinger på Rørosmuseet

Torsdag, 30. september kl. 18:00

Rørosmuseet viser utstillingene «Interruptions» og «Hvem eier historien?»

INTERRUPTIONS
Av kunstnerduoen Sarah Cooper og Nina Gorfer viser en serie sterke og konfronterende portretter av samiske kvinner på bakgrunn av deres livshistorier. I portrettene bruker kunstnerne sine helt spesielle virkemidler i møtet med kvinnene. De kraftfulle portrettene vises i storformat og bare må oppleves.

Hvem eier historien?
Utstillingen setter fokus på at nye forskningsmetoder kaster nytt lys over sørsamisk historie. Det presenteres nyere tids arkeologiske funn, blant annet et ildsted funnet ved Aursjøen i Lesja kommune. Det vises flere unike samiske gjenstander fra NTNU Vitenskapsmuseets samlinger. Utstillingen ble laget av og vist ved NTNU Vitenskapsmuseet i forbindelse med Tråante 2017, i et samarbeid med Gudbrandsdalsmuseet, Saemien Sijte og Rørosmuseet.

[easy-social-share]