Besøk av bokbussen ved Storstuggu

Kultuvre- jïh gærjabusse fra Trøndelag kommer til Raasten rastah, og vil stå utenfor Storstuggu.

De har et stort utvalg av sørsamiske bøker, og det vil være mulighet til å låne bøker. Det vil bli lansering av bokvideoer lest inn av Marja Mortensson og Maja Fjellström i bussen, så benytt anledningen og gjør et besøk!

Velkommen innom bussen!