Seminar med tema «Orre gïelh – ung samisk kunnskap» i kinosalen

Fredag 1. oktober kl. 10:00 – 15:30

Hva rører seg blant unge sørsamer? Hva produserer de og hvilken ny kunnskap erverves? Hva er drivkraften og hvorfor har de valgt akkurat denne veien?

Hva rører seg blant unge sørsamer? Hva fordyper de seg i og hvilken ny kunnskap erverves? Hva er drivkraften og hvorfor er de opptatt av akkurat dette? Fredag forteller seks unge sørsamer om tema som opptar dem og på områder de har utmerket seg. Temaene berører alt fra språk, reinens helse, samspillet med hunden, og et blikk på det å være skeiv i og utenfor Saepmie. Til slutt denne dagen får vi høre om et nytt hjelpeverktøy som er utviklet for å snakke om følelser på hjertespråket, åarjelsaemien.

1000 – 1045 «Mov gïelebaalka» med Anja Labj

1100 – 1145 «Hunden – i familj och arbete» med Tova Liza Willenfeldt

1200 -1230 «Renens hälsa i en tid av förändring» med Jannie Staffansson

1230 – 1330 Lunsj

1330 – 1400 «Skeiv same i og utenfor Saepmie» med Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell

1415 -1445 Presentasjon om samiske veivisere

1500 – 1530 Orre viehkievierhkiem Beeretjekåarhti bïjre soptseste:  «Guktie maehtebe vaajmoegïeline damtoej bïjre soptsestidh?»
Med Meerke Krihke Leine Bientie 

[easy-social-share]