Seminar med tema «Orre gïelh – ung samisk kunnskap» i kinosalen

Fredag 29. september kl. 10:00 – 15:00

Hva rører seg blant unge sørsamer? Hva fordyper de seg i og hvilken ny kunnskap erverves? Hva er drivkraften og hvorfor er de opptatt av akkurat dette?»

Gjennom flere miniforedrag forteller unge sørsamer om tema som opptar dem på områder de har utmerket seg. Med fokus på språk og språkarenaer vil vi få innsyn i ulike synspunkter, fremgangsmåter og virkemidler for revitalisering og bruk av sørsamisk språk i Åarjel-Saepmie.

1000 – 1025:
«Mannasinie tuhjtem luste saemiestidh, jih magkeres hillh åådtjeme»
med Jenny-Krihke Bendiksen

1025 – 1050:
Gïeleviehkie: «Mov jih dov gavhtan» for min og din skyld – Samiskt språkprosjekt av ungdom for ungdom», prosjekteier Gïelem nastedh

1050: 1115:
«Hævvi og fremtidig samarbeid med NRK Sapmie» med  Jonna Dunfjeld-Mølnvik og Nelly Anna Engström

1115 – 1130:
Pause

1130 -1200
Premiere på dansefilmen  «Faamoe» med Marika Renhuvud

1200 – 1230:
Presentasjon av prosjektet og filmen “Faamoe” med Marika Renhuvud

1230 – 1330 Lunsj

1330 – 1500
Sofasamtale med samiske ungdomsorganisasjoner «Hva skjer i Saepmie?». Samtalen ledes av Rune Fjellheim

 

Første del av seminaret før lunsj tolkes over appen Interactio der deltakerne bruker egen telefon og hodetelefoner/ørepropper.

[easy-social-share]