Seminar med tema «Orre gïelh – ung samisk kunnskap» i kinosalen

Fredag 1. oktober kl. 10:00 – 15:30

Hva rører seg blant unge sørsamer? Hva produserer de og hvilken ny kunnskap erverves? Hva er drivkraften og hvorfor har de valgt akkurat denne veien?

Hva rører seg blant unge sørsamer? Hva fordyper de seg i og hvilken ny kunnskap erverves? Hva er drivkraften og hvorfor er de opptatt av akkurat dette? Fredag forteller seks unge sørsamer om tema som opptar dem og på områder de har utmerket seg. Temaene berører alt fra språk, reinens helse, samspillet med hunden, og et blikk på det å være skeiv i og utenfor Saepmie. Til slutt denne dagen får vi høre om et nytt hjelpeverktøy som er utviklet for å snakke om følelser på hjertespråket, åarjelsaemien.

  • «Mov gïelebaalka» med Anja Labj
  • «Hunden – i familj och arbete» med Tova Liza Willenfeldt
  • «Renens hälsa i en tid av förändring» med Jannie Staffansson
  • «Skeiv same i og utenfor Saepmie» med Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell
  • Orre viehkievierhkiem Beeretjekåarhti bïjre soptseste:  «Guktie maehtebe vaajmoegïeline damtoej bïjre soptsestidh?» med Meerke Krihke Leine Bientie

[easy-social-share]