Mijjen bïjre

Abpe fualhkan, sjïere noeride jïh maanide

Musikk

Ideen med «Sørsamisk kulturfestival» ble unnfanget i forbindelse med at Rørosregionen fikk nytt kulturhus, Storstuggu, som ble åpnet januar 2000. Den første festivalen ble arrangert på Røros i Storstuggu høsten 2002, og veksletmellom Sverige og Norge fram til 2010. Festivalen arrangeres hvert annet år.

I 2010 endret «Sørsamisk kulturfestival» navn til «Raasten rastah». Fra 2012 har arrangørstedet for festivalen vært på Røros. I 2019 ble Raastan rastah – film etablert, og arrangeres i mellomårene til kulturfestivalen.

Raasten rastah er en samisk kulturell og sosial møteplass for norsk og svensk side lengst sør i Saepmie. Festivalen er en arena hvor man synliggjør, formidler og videreutvikler samisk kultur i det sørsamiske området.

Målgruppen er primært den samiske befolkningen, men festivalen skal også være en formidlings-arena av samisk kultur for andre. Festivalen legger spesielt vekt på aktiviteter for barn og unge, men tar mål av seg å være en festival for hele familien. Raasten rastah er en festival med en blanding av opplevelser, læring og møter mellom mennesker. Festivalen har utviklet seg gjennom snart 20 år, og man har funnet en form hvor man imøtekommer behovene for målgruppene.

Raasten rastah: Kultur er bygget rundt workshops hvor barn og unge deltar i aktiviteter innenfor håndverk, teater, og kunst. Det er seminarer med foredrag og debatter om aktuelle temaer. Videre er det ulike kulturarrangement i form av konserter, dans, teater, kino osv. Den samiske kulturen vises også fram gjennom ulike utstillinger. I tillegg består festivalen av uformelle arenaer som kafé, salgsareal og festmiddag. Selv om man har funnet en form som fungerer bra i dag, er det viktig å videreutvikle konseptet festivalen bygger på.

Raasten Rastah:Film skal være et sted hvor samer og andre urfolk kan fortelle et bredt spekter av sine historier på sine premisser. Raasten Rastah: Filmh kan by på et omfattende barneprogram, spillefilmer, kortfilmer og dokumentarfilmer. Filmfestivalen kan også by på seminarer og andre kulturaktiviteter.

IMG_8473
IMG_8102

Styret til Raasten rastah er sammensatt av personer fra samiske organisasjoner, museum og kommuner fra både Norge. Planlegging og koordinering av festivalen er gjort av styret med egeninnsats fra Rørosmuseet, Røros kommune og Aajege. I tillegg kjøpes det tjenester hos Aajege i en liten produsentstilling som bidrag til økt innsats i forarbeidet, gjennomføring og videreutvikling av festivalen.

Styret består av følgende representanter:

  • Toini Bergstrøm, leder, representerer Aajege
  • Jenny Fjellheim, nestleder, representerer Rørosmuseet
  • Morten Tøndel, styrerepresentant, representerer Røros kommune
  • Thomas Ole Andersen, styrerepresentant Åarjeldajven båatsoesaemieh
  • Lajla Renander, styrerepresentant Åarjeldajven båatsoesaemieh

 

Produsentstilling på deltid:

  • Ida Ljungberg, Aajege,

Gjennom alle år har det vært et viktig prinsipp for Raasten rastah at festivalen skal være gratis eller ha så lave kostnader som mulig for de som deltar. Det eneste som har kostet penger er konserter og festmiddag.

Fra 2014 kom Raasten rastah inn på Sametinget i Norge sin faste finansiering av festivaler, noe som har skapt en større forutsigbarhet i forhold til organisatoriske og økonomiske rammer i henhold til avvikling av festivalen. I tillegg finansieres Raasten rastah av eksterne midler gjennom det offentlige som kommuner, fylkeskommuner, Samerådet og Sametinget i Sverige.

IMG_8249