• Ung samisk kunstner

  Ung samisk kunstner

  Invitasjon til utstilling: «Ung samisk kunstner»

  Vi inviterer unge samiske kunstnere i alderen 15 år og oppover til utstilling under Raasten rastah. Vær kreativ i tiden fremover eller se hva du har gjort tidligere, vær modig, kontakt oss og still ut på Storstuggu, Røros til glede for festivalens besøkere.  Motiv, uttrykk og teknikk velges på fritt grunnlag. Vårt eneste ønske er at kunstverkene viser et personlig og estetisk engasjement.

  Raasten rastah arrangeres 28.september – 1. oktober 2023 på Røros.

  Hovedmålet med festivalen er «å skape en møteplass for samer på norsk og svensk side». Den primære målgruppa for festivalen er «den samiske befolkningen, men det er også en presentasjon av samisk kultur for andre». Festivalen ønsker å skape et godt og bredt tilbud for barn og ungdom. Det er viktig for festivalen å være en arena både for kunnskapsformidling og som en sosial og kulturell møteplass.

  Høres dette interessant ut? For mer informasjon ta kontakt med:

   

  Hvis stor interesse kan antallet kunstverk begrenses per deltaker. Informasjon om festivalen finnes www.raastenrastah.no

   

  Velkommen med din kunst!

   

  15. mai 2023 By Ida Ljungberg Uncategorized @sma
 • Årsmøte for Raasten rastah torsdag 8. juni 2023

  Årsmøtet for Raasten rastah gjennomføres på Aajege, Røros vgs, torsdag 8. juni 2023 kl. 1200. More →

  11. mai 2023 By Toini Bergstrøm Nyheter
 • Fredagskonsert med Marja Mortensson og KORK

  Fredagskonsert med Marja Mortensson og KORK

  Raasten rastah har den store gleden av å annonsere urfremføringen av verket Raajroe – The Reindeer Caravan, med Marja Mortensson, Daniel Herskedal, Jakop Janssønn og Kringkastingsorkesteret.

  More →

  22. juni 2021 By Ida Ljungberg Nyheter
 • Pressemelding: Sørsamiske kulturfestivaler bytter år

  Annen hvert år arrangeres de sørsamiske kulturfestivalene Raasten rastah og Tjaktjen Tjåanghkoe på henholdsvis Røros og Snåsa. Raasten rastah skulle egentlig arrangeres denne høsten. Men covid-19 sørget for at festivalen måtte avlyses.

  I stedet for å måtte vente til 2022 med ny festival på Røros, bytter festivalene år. Det vil si at Raasten rastah blir arrangert 30. september til 3. oktober 2021 og at Tjaktjen Tjåanghkoe blir flyttet til 2022. More →

  28. august 2020 By Stig Arne Somby Uncategorized @sma
 • Pressebïevnese: Raasten rastah 2020 heajhtesovveme

  Pressebïevnese: Raasten rastah 2020 heajhtesovveme

  Raasten rastah 2020 Plaasjesne heajhtesovveme.

  Gaajh njuajjan sjïdtimh juktie tjoerimh dan jaepien festivaalem hiejhtedh Covid-19:n dïehre, jïh dah restriksjovnh mah dïsse tjåavoeh.

  More →
  9. juni 2020 By Stig Arne Somby Uncategorized @sma Saernieh Nyheter
 • Raasten rastah: Filmh

  Saemien filmefestivaale Plassjesne

  Rahkan 7.-10.b. 2019 dle saemien filmefestivaale Røros Kino:sne sjædta: “Raasten rastah: Filmh”

  More →
  4. september 2019 By Stig Arne Somby Uncategorized @sma
 • Soptsestimmieteatere “Sïlpegaaltije/Sølvkilden”

  Soptsestimmieteatere “Sïlpegaaltije/Sølvkilden”

  Guvvie: Sven Henriksen

  Soptsestimmieteatere “Sïlpegaaltije/Sølvkilden” Åarjelhsaemien Teatere.

  Raasten rastah aavone juktie Åarjelhsaemien Teatere jïh Cecilia Persson vihth «Sïlpegaaltijem» mijjese ohtseme, jïh daelie edtjieh orre maanaboelvese dam vuesiehtidh. More →

  21. juni 2016 By Stig Arne Somby Saernieh