15. mai 2018

Årsmøte for Raasten rastah tirsdag 12. juni 2018

Årsmøtet for Raasten rastah gjennomføres på Storstuggu, Røros, tirsdag 12. juni 2018 kl. 0900.

Sakliste for årsmøtet er:

  1. Åpning av årsmøtet v/leder
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Valg av møtedirigent og møtesekretær
  4. Årsregnskap 2017
  5. Årsmelding 2017
  6. Aktivitetsplan 2018
  7. Budsjett 2019
  8. Valg av leder og nestleder
  9. Kontingent

Innkomne saker må være styret i hende senest 29. mai (14 dager før årsmøtet)
Årsmøtepapirer blir tilsendt på forespørsel til stigsom@trondelagfylke.no

By Ida Ljungberg Nyheter Share: