3. mars 2023

Baajh vaeride årrodh!

Sápmis største artister spiller gratis for å vise sin støtte til Fosen

 

Samiske og norske arrangører hiver seg rundt for å hedre reindriftsutøverne på Fosen og aksjonistene som står i kampen sammen med dem. Gjennom en støttekonsert i Oslo skal de samle inn penger til aksjonene og hedre kampånden. Noen av Sápmis største artister står på programmet. Konserten arrangeres fredag 3. mars.

Det er over 500 dager siden høyesterett fant at vindkraftanleggene på Fosen-halvøya var i strid med artikkel 27 i FNs menneskerettighetserklæring, som sier at minoriteter har rett til å utøve egen kultur. Den siste uken har Fosen-aksjonister sperret inngangene til flere departementsbygninger i Oslo for å legge press på norske politikere. Fosen-aksjonistene har klar tale: vindturbinene på Fosen må rives ned og landområdene må tilbakeføres Fosen-samene.

Flere samiske og norske kulturarrangører rundt om i Sápmi støtter aksjonene, blant de er Márkomeannu:

– Márkomeannu som festival ble stiftet av markasamisk ungdom på 90-tallet som kjempet for sin rett til kulturøvelse i et sterkt fornorsket område. At en ny generasjon ungdom fortsatt må kjempe for sine rettigheter til kulturutøvelse og eksistens er hjerteskjærende vondt og dypt provoserende å være vitne til, sier Ane Ugelvik, festivalsjef i Márkomeannu.

I en tidligere presseuttalelse har Riddu Riđđu Festivála uttalt sin fulle støtte til Fosen-aksjonistene. Nå går Riddu Riđđu Festivála sammen med Márkomeannu og Samisk Hus i Oslo for å arrangere en stor støttekonsert for Fosen. De samiske arrangørene ønsker å invitere alle som støtter Fosen-saken til konsert på Riksscenen i Oslo.

På programmet står noen av Sápmis største artister.

Blant de er Mari Boine, Marja Mortensson, Agnete Saba og Sara Marielle Gaup Beaska. Alle artistene spiller gratis til støtte for Fosen.

Festivalsjef for Riddu Riđđu Festivála, Sajje Solbakk, er klar:

– Jeg skulle ønske dette var en konsert jeg aldri trengte å arrangere, men som jeg nå selvfølgelig ser frem til. Kampen skulle vært slutt for lenge siden, men her står vi. På fredag skal vi hedre og støtte Fosen-aksjonistene, reindriftsutøverne på Fovsen-Njaarke og samisk kampånd!

Konserten arrangeres kl. 19.00 på Riksscenen i Oslo og er åpen for alle som ønsker å støtte Fosen-saken. Det er gratis inngang, men publikum oppfordres til å vippse ønsket sum til Natur og Ungdoms innsamlingsaksjon for Fosen-aksjonene.

Her følger en liste over tilsluttede organisasjoner og samarbeidspartnere:

Riksscenen

Samerådet

Várdobáiki

Senter for nordlige folk

Samisk Hus Oslo

Saemien Sijte

Dáiddadállu

Tjaktjen Tjåangkoeh

Raasten Rastah

NKA – Norske kulturarrangører

By Ida Ljungberg Uncategorized Share: