1. januar 2018

Ny visuell profil

I samisk kultur er identitet, fellesskap, samhold og samarbeid helt sentralt. Hver enkelt region, slekt og familie har sin helt unike identitet i form av detaljer i klær, mønstre og reinsdyrmerking.

Dette er bakgrunnen for den nye profilen til Raasten rastah. Vi ønsket å skape et helt unikt symbol, mønster og en skrifttype som er helt unik for festivalen.

Raasten rastah sin profil har et moderne og friskt uttrykk i både form og farge. Utgangspunktet er tradisjon, men resultatet er fremoverettet. Festivalen har hovedfokus på barn og unge og er en kulturell og sosial møteplass for den sørsamiske befolkningen. Den nye profilen skal skape stolthet, begeistring og inspirere til kreativitet.

By pikselpusher Nyheter Share: