Utstillinger på Rørosmuseet fredag, lørdag og søndag

Fredag, lørdag og søndag kl. 10:00 – 15:00

Rørosmuseet to temporære utstillingene Datni og Ellisif Wessel – liv og virke i grenseland.

Om utstillingen Datni?
Vinteren 2022 arbeidet kunstneren Matti Aikio med historiske gjenstander fra Västernorrlands museums samlinger og laget et nytt videoverk for denne utstillingen. Tittelen betyr tinn på nordsamisk og fokuserer på tekstiler med tinntrådbroderi, et håndverk unikt for samene.

Datni er en personlig, politisk og poetisk refleksjon over den samiske kulturarven. Gjennom dialogen mellom museumsgjenstander og samtidskunst får vi et innblikk i tradisjonshåndverket tinntrådbroderi, hvor kunstneren utforsker et landskap av tinn, senetråd, ull og skinn. Det suggestive lydbildet til Dohkkáhehkke er skapt av komponist og vokalist Katarina Barruk.

Matti Aikio
Matti Aikio (f. 1980, Saepmie/Finland) er kunstner med bakgrunn fra reindrift. Hans kunstneriske praksis undersøker forholdet mellom urfolk, natur og verdiene i det vestlige samfunnet. Sentrale og tilbakevendende temaer er de nordiske nasjonalstatenes utnyttende tilnærming til samisk kultur, kulturell appropriasjon og samenes rett til selvbestemmelse. Utstillingen er kuratert og innlånt fra Västernorrlands Museum.

Om utstillingen «Ellisif Wessel – liv og virke i grenseland»

Utstillingen «Ellisif Wessel – liv og virke i grenseland» er produsert av Varanger museum, med bruk av fotografisk materiale fra Grenselandmuseets bildesamling. Bildene, sammen med tekster om Wessels liv og virke, gir et innblikk i Sør-Varangers historie ved overgangen til det 20. århundre. Bildematerialet etter Wessel er en unik skatt ettersom det finnes få bevarte fotosamlinger fra Finnmark, fra tida før andre verdenskrig.

[easy-social-share]