28. august 2020

Pressemelding: Sørsamiske kulturfestivaler bytter år

Annen hvert år arrangeres de sørsamiske kulturfestivalene Raasten rastah og Tjaktjen Tjåanghkoe på henholdsvis Røros og Snåsa. Raasten rastah skulle egentlig arrangeres denne høsten. Men covid-19 sørget for at festivalen måtte avlyses.

I stedet for å måtte vente til 2022 med ny festival på Røros, bytter festivalene år. Det vil si at Raasten rastah blir arrangert 30. september til 3. oktober 2021 og at Tjaktjen Tjåanghkoe blir flyttet til 2022.

Dette er en god løsning for begge festivaler, mener Toini Bergstrøm, styreleder for Raasten rastah og
arrangørene for Tjaktjen Tjåanghkoe Birgitta Fossum, direktør ved Saemien Sijte og Hanne-Lena
Wilks, daglig leder ved Gielem nastedh.

– Det var en tung beslutning å avlyse Raasten rastah høsten 2020, og vite at det skulle bli to år før vi
kunne arrangere festivalen neste gang. Så når muligheten å bytte år kom var det ikke en vanskelig
beslutning å ta, sier Toini Bergstrøm.

Saemien Sijte står samtidig midt i en byggeprosess og etterhvert flytting til nytt museumsbygg.
– Det vil være en hektisk periode høsten 2021. Dermed tenkte vi at det hadde vært perfekt for oss å
arrangere i åpningsåret for det nye bygget, sier Fossum.
Saemien Sijte og Gielem nastedh har pleid å leie lokaler for å få plass til å arrangere høstfestivalen.
Fra 2022 vil det meste kunne arrangeres i det nye museumsbygget. Tanken er også at festivalen kan
være en del av åpningsårets arrangementer.

Kai-Rune Hætta er ansatt som koordinator for festivalen. Han sier at de nå vil ha god tid til å
videreutvikle og lage en strategi for Tjaktjen Tjåanghkoe. – Med nytt bygg kan vi videreutvikle og
skape vekst for høstfestivalen. Det at åpningen av det nye museet og høstfestivalen faller på samme
år tror vi vil føre til økt interesse for å delta på både Tjaktjen Tjåanghkoe og for å komme å se på det
nye museet, avslutter Hætta.

Velkommen til Raasten rastah på Røros 30. september til 3. oktober 2021!

Kontaktinfo
Tjaktjen Tjåanghkoe:
Kai-Rune Hætta
E-post:
kai.rune.haetta@saemiensijte.no
Tlf: 47 94 01 70 23

Raasten rastah:
Toini Bergstrøm
E-post:
toibe@trondelagfylke.no
Tlf. 90 72 35 13.

By Ida Ljungberg Uncategorized Share: