8. mars 2018

Salgsboder og stands

Raasten rastah har utviklet seg til å bli en viktig samisk møteplass og mange gleder seg til å besøke salgsbodene under festivalen. Det er også en god arena for å informere om sin virksomhet. Raasten rastah inviterer derfor samiske aktører til festivalen. Ønsker dere å selge deres produkter under festivalen, eller informere en stand?

Innmeldingsfrist: 1. mai 2018

Kontakt Stig Eebre Somby stisom@trondelagfylke.no eller på telefon +47 918 08 128,

By Stig Arne Somby Nyheter Share: