10. september 2021

Smittevern på Raasten rastah 2021

Alle dager og arealer

I år blir smittevern særdeles viktig på Raasten rastah for å sikre at festivaldeltakerne kan få en trygg og god festivalopplevelse. Raasten rastah følger retningslinjene som til enhver tid blir bestemt av myndighetene. Smitteverntiltakene blir vurdert og igangsatt i samarbeid med Røros kommune. Dersom din bostedskommune har strengere smittevernstiltak enn Røros, så skal du forholde deg til smittevernreglene i hjemkommunen. Det blir antallsbegrensinger på workshop, konserter, teater og seminarer. Smitteverntiltak i fellesarealer vil bli ivaretatt etter beste evne.

Tiltak

  • Har du luftveissymptomer må du holde deg hjemme.
  • Det er krav om 1 meters avstand under hele festivalen.
  • Viktig med god håndhygiene.
  • Obligatorisk registrering gjennom QR-kode av alle gjester for eventuell smittesporing.
  • Munnbindpåbud for alle fra og med 12 år fram til tilvist plass.
  • Alle overflater og kontaktpunkter vil jevnlig desinfiseres.
  • Munnbind og håndsprit tilgjengelig for alle gjester.
  • Vi oppfordrer alle til å laste ned og ta i bruk Smittestopp-appen.
  • Raasten rastah følger Storstuggus beredskapsplaner for håndtering av eventuell smitte/mistanke om smitte.
  • Det avsettes ressurser som gjennom hele festivalen skal påse at smittevernreglene etterfølges.

Vi oppfordrer alle festivaldeltakere til å bidra i dugnaden for å hindre smittespredning.

By Ida Ljungberg Nyheter Share: