10. september 2021

Smittevern på Raasten rastah 2021

Alle dager og arealer

Selv om Norge nå gjenåpner tenker vi smittevern fortsatt er viktig på Raasten rastah for å sikre at festivaldeltakerne kan få en trygg og god festivalopplevelse. Raasten rastah følger retningslinjene som til enhver tid blir bestemt av myndighetene. Smitteverntiltakene blir vurdert og igangsatt i samarbeid med Røros kommune. Dersom din bostedskommune har strengere smittevernstiltak enn Røros, så skal du forholde deg til smittevernreglene i hjemkommunen.

Tiltak

  • Har du luftveissymptomer må du holde deg hjemme.
  • Viktig med god håndhygiene.
  • Alle overflater og kontaktpunkter vil jevnlig desinfiseres.
  • Obligatorisk registrering gjennom QR-kode av alle gjester for eventuell smittesporing
  • Håndsprit tilgjengelig for alle gjester.
  • Raasten rastah følger Storstuggus beredskapsplaner for håndtering av eventuell smitte/mistanke om smitte.
  • Det avsettes ressurser som gjennom hele festivalen bidrar til bra smittevern.

Vi oppfordrer alle festivaldeltakere til å bidra i dugnaden for å hindre smittespredning.

By Ida Ljungberg Nyheter Share: