Seminar med tema «Orre gïelh – ung samisk kunnskap» i kinosalen

Fredag, 28. september kl. 10:00 – 15:30

Hva rører seg blant unge sørsamer? Hva produserer de og hvilken ny kunnskap erverves? Hva er drivkraften og hvorfor har de valgt akkurat denne veien?

Fem unge sørsamer skal foredrag og gi oss smakebiter fra sine prosjekter og kunnskapsproduksjoner. Foredragene tar for seg vætna, reinforskning, arkeologi, foto og teaterkunst.

10:00 – 10:30 Samiske veivisere
Samiske veivisere informerer om prosjektet

10:30 – 11:00 «Stödutfodring av ren i Sverige och dess konsekvenser»
Med Anna Marja Persson

11:00 – 11:30 «Å studere fotojournalistikk, litt om mitt eksamensarbeid»
Med Naina Helen Wigdahl Jåma

12:30 – 13:00 «Fra muadta til matta»
Med Laila Mari B Brandsfjell

1300 -1400 «Samer i rørostraktene før 1700-tallet – Et arkeologisk perspektiv»
M
ed Nicklas Danielsen og Mattis Danielsen

1400 – 1530 «Arven du fikk»
Med Marja-Lisa Thomasson