MUSIKK OG TEATER

Raasten rastah skal være en kulturell og sosial møteplass, og kulturelle opplevelser er derfor en viktig del av festivalen. Vår målsetting er å tilby kvalitativt gode produksjoner innenfor både musikk og teater. I og med at vår målgruppe er hele familien er det viktig at vi kan tilby kulturelle opplevelser innenfor begge disse feltene på en slik måte at de når alle som besøker festivalen.

Vi samarbeider i hovedsak med profesjonelle utøvere på både norsk og svensk side for å få til dette. Vi ønsker også å være en arena der unge samiske utøvere kan få presentert seg og sine uttrykk.