SEMINARER

Raasten rastah er en arena for samisk kunnskapsdeling og kunnskapsformidling. Det avvikles derfor et miniseminar på festivalens fredag og lørdag. Seminarene på Raasten rastah har utviklet seg til å bli et betydningsfullt sted hvor ny og kjent samisk kunnskap blir formidlet.

Seminarprogrammet kan ha et spesifikt tema, eller være satt sammen med ulikt innhold i foredragene, «Don jïh daan bïjre» (Litt av hvert).

Seminarer