SVL – Allmøte om samisk idrett i kinosalen

Fredag 29. september kl. 15:15 – 16:00

«De grunnleggende verdiene i SVL er at samisk idrettsaktiviteter skal bidra til å utvikle individet positivt både fysisk og psykisk, som sosialt og kulturelt. Idretten skal fremmes gjennom samiske tradisjoner, kulturelt samkvem og kameratskap. Samisk idrett skal være identitetsskapende, og samtidig være bærer av den samiske kulturarven, inklusiv språket. En uttalt målsetting er at idretten skal være grenseoverskridende og samlende i Sápmi.

Et av framtidsrettet målsetningene for SVL er å jobbe for å få utbredelse av samisk idrett til sørsamiske områder og byområder med samisk bosetning.»

Utdrag fra SVL’s visjon

Under Raasten rastah får vi besøk av SVL ved deres leder Britt Somby, det inviteres derfor til et allmøte hvor publikum har anledning til å høre mer om SVL og stille spørsmål. Hjertelig velkommen.

Foto: Charles Petterson