Presentasjon av den nylig utgitte Saalmegærja – En bruksbok for språk, musikk og menighet

Fredag 29. september kl. 16:15 – 17:15

Presentasjon av den nylig utgitte Saalmegærja. En bruksbok for språk, musikk og menighet ved sørsameprest Einar Sørlid Bondevik og kantor Jovna Z Dunfjell.

I Saalmegærja er sørsamiske originalsalmer og salmer oversatt fra andre språk, i hovedsak svensk og norsk, samlet i en bok. I arbeidet har man hatt som mål å samle alle salmer som har vært skrevet og sunget på sørsamisk. Dette har resultert i en samling på 75 salmer. Noen av disse er ikke tidligere publisert i bokform, selv om flere har eksistert i uoffisielle kopier. Saalmegærja inneholder også noen umesamiske salmer. I den bakre del av boka finner man samisk gudstjenesteliturgi for Den norske kirke og Svenska kyrkan.

 

Spørsmål vi ønsker å belyse i presentasjonen:

  • Hvordan er språket formulert i salmene?
  • Hvordan er forholdet mellom språk og melodi?
  • Hvordan hører vi det samiske tonespråket i salmene?

 

Velkommen!/ Buerie båetede!

[easy-social-share]