Utdeling av sørsamisk kulturpris ved Guevtelen hearskah på Røros hotell

Lørdag 30. september kl. 20:00

Det er mange i det sørsamiske samfunnet som fortjener en oppmerksomhet. Kulturprisen skal gå til noen som har hatt stor betydning for sørsamisk kultur. I år er det Raasten rastah som er vertsskap for utdeling av den sørsamiske kulturprisen.

I år er det sjette gang den sørsamiske kulturprisen blir delt ut, og skal deles ut i forbindelse festivalmiddagen Guevtelen hearskah på Røros hotell.

Prisen deles ut årlig og ble opprettet av tidligere Nord-Trøndelag fylkeskommune og samiske institusjoner i fylket.

Juryen består av representanter fra Saemien Sijte, Gïelem nastedh, Gïeleaernie, Aajege og Sijti Jarnge.

Sørsamisk kulturpris finansieres av Trøndelag fylkeskommune.